Seglingen 09-08-26.
Klicka på
480x270 för QT-film eller här för Vimeo.
S10-posterx
Filen är 67,2 MB.
Eller klicka
här för att spela upp från YouTube.
Nu på YouTube också i
bättre upplösning (OBS kräver kraftig dator och snabb bredbandsförbindelse).
Tillbaka.