Seglingen 09-06-03.
Klicka på
480x270 för QT-film eller r för Vimeo.
S04-poster
Filen är 51,5 MB.
Eller klicka
här för att spela upp från YouTube.
Tillbaka.