Seglingen 09-06-24.
Klicka på
480x270 för QT-film eller här för Vimeo.
S07-poster
Filen är 67 MB.
Eller klicka
här för att spela upp från YouTube.
Tillbaka.