Seglingen 09-05-13.
Klicka på
480x270 för QT-film eller här för Vimeo.
S2-poster
Filen är 55,6 MB.
Eller klicka
här för att spela upp från YouTube.
Tillbaka.