Seglingen 09-08-19.
Klicka på
480x270 för QT-film eller här för Vimeo.
S9-posterx
Filen är 66 MB.
Eller klicka
här för att spela upp från YouTube.
Nu på YouTube också i
bättre upplösning (OBS kräver kraftig dator och snabb bredbandsförbindelse).
Tillbaka.